Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP, har digitaliserats i journalsystemet Melior i Skåne. Detta arbete har genomförts av Jessica Ivarsson, verksamhetsansvarig för Melior i förvaltning Skånevård Kryh, Anna Rogius, systemspecialist för Melior och Anna Steen, terminolog i Region Skånes medicinska fackspråksråd, i samarbete med Anette Duarte, verksamhetsutvecklare vid Palliativt Utvecklingscentrum.Tillgängligheten till NVP i journalsystemet innebär att både patient och vårdpersonal får tillgång till en samlad och säker dokumentation kring patientens palliativa vårdbehov samt de insatser och den samverkan som behöver ske.

Hur sökorden är uppbyggda samt manualer för NVP, Bedömning av vårdbehov, del 1 och Beslutsstöd, del 2 finns tillgängliga på Vårdgivare Skåne. Läs mer här.

 

 

X