Ulrika Lindstedt är ny forskningssjuksköterska på Palliativt Utvecklingscentrum och kommer att jobba med iLIVE-studien.

Jag arbetar på ASIH i Lund sedan 6 år tillbaka. Innan dess arbetade jag på kirurgavdelningen på Helsingborgs sjukhus och har även varit kontaktsjuksköterska på Bröstmottagningen. Det var på kirurgen som jag träffade på en del palliativa patienter och mitt intresse för palliativ vård väcktes. Jag har också läst till specialistsjuksköterska inom Palliativ vård på Sophiahemmet i Stockholm. Jag är så stolt över att få vara en del av den palliativa vården. Det är en fantastisk vård och jag är så glad att möjligheten finns att kunna ge patienter och dess anhöriga denna fina vård. Jag tycker om när man ser helheten hos en patient och inte bara den sjuka delen. Intresset för forskning kom när jag läste till specialistsjuksköterska. Tror att kombinationen med en fot inom forskningsvärlden och en fot kvar i den kliniska världen är en perfekt kombination för mig. Jag tycker att det ska bli mycket spännande och lärorikt att få arbeta med iLIVEstudien”.

Själva iLIVE-studien är en internationell studie som har som syfte att förbättra kunskapsläget kring förväntningar, önskemål och farhågor som personer med en allvarlig sjukdom och deras närstående har.

På fotot ses Ulrika Lindstedt. Palliativt Utvecklingscentrum bjuder Ulrika välkommen i vårt team.