Under Covid-19 pandemin har många människor dött, men de flesta av dem av andra orsaker än Covid-19. Åtgärder som har genomförts för att minska smittorisken har påverkat hela samhället och vården i hög grad, inte minst vården i livets slut.

Våra kollegor Christel Hedman, Carl Johan Fürst, Birgit Rasmussen, Agnes Van der Heide och Maria Schelin har nyligen fått artikeln Dying during the COVID-19 Pandemic in Sweden: Relatives’ Experiences of End-of-Life Care (the CO-LIVE Study) publicerad i Int. J. Environ. Res. Public Health.

Syftet med den så kallade Co-LIVE studien var att beskriva närståendes erfarenheter av vården i livets slutskede i Sverige under den ”första vågen”, och jämföra erfarenheterna från dödsfall på grund av Covid-19 med erfarenheterna från dödsfall av andra orsaker.

Ett slumpmässigt urval av anhöriga till personer som avled under mars-september 2020 fick fylla i ett frågeformulär om deras erfarenheter av vården i livets slutskede, med fokus på kommunikation, delaktighet och förtroende. Totalt besvarade 587 anhöriga formuläret (14% avlidna av Covid-19, 65% avlidna av andra orsaker, 21% osäkert vad de avled av). I Covid-19-gruppen fick 28% av de anhöriga göra besök utan begränsningar jämfört med 60% i icke-covid-19-gruppen. Endast 28% av de anhöriga i covid-19-gruppen rapporterade att patienten fick ”tillräckligt med vård från läkare”, vilket var betydligt färre än i icke-covid-gruppen (65%).

Resultatet visade på att anhörigas upplevelse av vården i livets slutskede för personer med Covid-19 var betydligt sämre än anhöriga till personer utan Covid-19. Anhöriga till personer utan Covid-19 påverkades dock också negativt.

Läs gärna hela artikeln här