Saerun Jonsdottir blir ny verksamhetschef för Palliativt Utvecklingscentrum Lund efter närmare ett år som tillförordnad. Saeruns bakgrund är specialistsjuksköterska inom intensivvård och hon har verkat som både enhets- och områdeschef inom VO Barnmedicin på Skånes universitetssjukvård. Saerun kommer även att fortsätta att ansvara för Palliativ vård och ASIH västra Skåne vilket varit hennes uppdrag de senaste fyra åren.

”Det kommer fortsatt att vara ett väldigt spännande uppdrag där alla delar behövs för att vi ska bibehålla och utveckla centrat. Att jag samtidigt ansvarar för både den akademiska delen och det kliniska inom palliativ vård och ASIH, ger en koppling som i sig skapar möjligheter, säger Saerun Jonsdottir”.På fotot ses Saerun Jonsdottir.