Vi på PC hälsar varmt välkommen till Sofia Persson, som nyligen har börjat som doktorand hos oss. Nedan berättar hon lite mer om sig själv och sin kommande forskning:

”Jag tog min kandidat- och sjuksköterskeexamen 2016 vid Ersta Sköndal Högskola (nuvarande Marie Cederschiöld Högskola) och min magister- och specialistsjuksköterskeexamen 2019 vid Sophiahemmet högskola. Under sjuksköterskeutbildningen väcktes mitt intresse för palliativ vård och det var tydligt att patienter med palliativa vårdbehov engagerar mig på ett alldeles särskilt vis.

Efter examen har jag arbetat inom ASiH, onkologi och kirurgi. Oavsett vårdform och plats har patienter med palliativa vårdbehov alltid engagerat mig. Under en längre tid har jag känt att jag vill påverka vården för fler. Många gånger har jag haft en känsla av att hur mycket hela teamet än gjorde för en patient så var det just det – en enda patient. Jag kände att jag ville bidra till ökad delaktighet, livskvalitet och vårdkvalitet, samt skapa förutsättningar för att fler personer ska kunna leva hela sitt liv. Jag har ofta blivit besviken när patienter, eller jag själv, upplevt att det saknas god palliativ vård på sjukhusen.

På olika sätt har dessa erfarenheter lett mig fram till doktorandtjänsten på Palliativ Utvecklingscentrum och projektet “Effekt av Nationell Vårdplan för Palliativ vård för patienter i sjukvårdssystemets olika delar”. I min planerade forskning undersöks om ett strukturerat arbetssätt enligt NVP bidrar till ökad vårdkvalitet och trygghet för patienter med palliativa vårdbehov. Vidare undersöks om tillgång till specialiserad palliativ mottagning leder till en ökad upplevelse av trygghet och tillgänglighet för patienter. Mina handledare är docent Maria Schelin, PhD Christel Hedman, seniorprofessor Carl Johan Fürst samt professor Agnes van der Heide.”