Vår doktorand Jamie Woodworth har tilldelats ett Sandblomstipendium om kr. 10 000:- för hennes avhandlingsarbete ”An exploration of care, community and dying well in the Nordic welfare state”.

Sandblomstipendium delas ut av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund för berömvärda projekt inom området medicin och humaniora till studerande och de som studerat vid medicinsk fakulteten i Lund. Stipendier delas ut till minne av Philip Sandblom, professor i kirurgi och Lunds universitets tidigare rektor och hans hustru Grace, båda verkande för att skapa förståelse för sambandet mellan medicin och humaniora.

Jamie mottog stipendiet vid Sandblomdagen den 27 oktober i Lund, dagen hade temat ”Att åldras” och innehöll förutom stipendieutdelning flera föreläsningar om ämnet.

Ett stort grattis till Jamie!

Läs mer om Jamies forskning här