Att utveckla ett omhändertagande samhälle för patienter med allvarlig sjukdom och deras närstående: Perspektiv från Österlen

Det här forskningsprojektet undersöker de omsorgsrelationer som finns kring patienter och deras närmast anhöriga i livets slutskede med hjälp av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som innefattar perspektiv från både folkhälsa och feministisk teori. Aktuell forskning inom palliativ vård understryker ofta vikten av ett folkhälsoperspektiv i frågor som rör livets slutskede, särskilt den roll som stödjande sociala nätverk spelar för att bidra till välbefinnande och mindre negativa hälsoeffekter.

Feministisk litteratur har på ett betydande sätt bidragit till att utveckla kunskap om omsorgsrelationer, både formella och informella, för att upprätthålla samhällets sociala struktur. I det empiriska arbetet med patienter och anhöriga undersöks hur deras sociala relationer bidrar till deras livskvalitet, liksom de politiska dimensionerna av folkhälsostrategier som främjar gemenskapsbaserade strategier för palliativ vård.

Det här projektet är en doktorandavhandling som påbörjades 2019 och pågår fram till 2024. Forskningen finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.

Publikationer: 

‘Exploring Narratives of Death’ (END): A case study of researcher experiences in studying dying, death and grief in an interdisciplinary setting

Building Death Literacy Through Last Aid: An Examination of Agency, Ambivalence and Gendered Informal Caregiving Within the Swedish Welfare State

Exploring networks of care in the end-of-life context through eco maps: feminist perspectives on caregiving in between family, community, and professionals in Sweden

 

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Jamie Woodworth
Doktorand
E-post: jamie.woodworth@med.lu.se
Profil på Lunds universitet