Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) har sedan starten av Palliativt Utvecklingscentrum varit ett av våra viktigaste områden för kvalitetsutveckling och planen är nu implementerad på över 400 vårdenheter runt om i landet. Alla åtgärder inom NVP är baserade på evidens och beprövad erfarenhet och nu kommer vi att undersöka den vetenskapliga evidensen för vårdplanen som helhet.

Det här projektet fokuserar på personer med demens och deras närstående, med syfte att utvärdera NVPs olika delar samt undersöka andra faktorer som vi tror kan ha betydelse för demensvården, med ett fokus på den sista tiden i livet. Metodologiskt är projektet brett sammansatt med både registerstudier, implementeringsstudier och fokusgruppintervjuer.

Forskningen finansieras av den svenska anslagsgivaren FORTE, som har beviljat oss ett 3-årigt anslag om 4,9 miljoner SEK i sin utlysning ”Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande”. Projektet startades upp 2023.

Vill du veta mer om forskningen? Kontakta:
Maria Schelin
Docent
E-post: maria.schelin@med.lu.se