De publikationer som du hittar information om här spänner över hela Palliativt Utvecklingscentrums register som en forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet. De olika artiklarna vänder sig till en blandad målgrupp av både forskare, kliniker och allmänhet som patienter och närstående.

Du hittar alla våra vetenskapliga publikationer listade på vår sida under Lunds universitet,
du hittar sidan här. 

Vetenskapliga artiklar publicerade inom våra pågående forskningsprojekt hittar du under fliken Vår forskning.