I menyn till vänster hittar du information om våra pågående forskningsprojekt. De inkluderar doktorandstudier och forskning som bedrivs av disputerade forskare. Vissa projekt är under uppstart medan andra projekt bedrivits under längre tid. Under respektive projekt hittar du generell information om projektet, kontaktperson samt publikationer.

Du kan även läsa om tidigare forskning som vi har bedrivit under fliken Avslutade forskningsprojekt. Här kan du läsa mer om våra studier kring exempelvis existentiell ensamhet, översättning och validering av skattningsverktyget IPOS, samt hjälpmedel för att tala med patienter och närstående om vad som är viktigt i livets slutskede.

Om du har några frågor kring den forskning vi bedriver är du välkommen att kontakta oss via
e-post: palluc@skane.se