I samarbete med International Collaboration for Best Care for the Dying Person driver vi EU-projektet iLIVE. Du kan vara med och bidra till en av delstudierna inom projektet – Delphi-studien

Som deltagare i studien kommer du att hjälpa till att ta fram ett antal viktiga aspekter eller områden som kan beskriva den bästa vården för en döende person. Deltagandet innebär att du får fylla i två enkäter på nätet. Den första tar cirka 15 minuter att fylla i. Ungefär 4-6 veckor senare kommer du att bli ombedd att fylla i den andra online-enkäten, som tar ungefär 20 minuter att fylla i.

Syftet med studien är att genom era svar få fram vad som är viktigast för vården av en döende person.

Vi söker dig som är:

  • Familjemedlem till efterlevande
  • Personal som vårdar patienter i livets slutskede
  • Forskare inom vård i livets slutskede
  • Patientföreträdare

Är du intresserad av att delta? Läs mer och anmäl dig här