Med en webbaserad utbildning ska 30 000 vårdanställda i Norrland lära sig om vård i livets slutskede. Kunskapen hos vårdpersonalen i norra Sverige varierar och man behöver öka den grundläggande kunskapen palliativ vård. Utbildningen erbjuds av Regionalt Cancercentrum norr. Läs mer

X