På vår kurs ”De nödvändiga samtalen” får läkare öva sig i svåra samtal med skådespelare som agerar patienter. ”Så länge man pratar om samtal och kommunikation är de flesta överens, det är i själva mötet som de verkliga utmaningarna kommer”, säger kursansvarig Anders Danielsson.

”Varje patient är unik, men en sak är gemensam för många – ofta innebär ett svårt samtal att en människa försätts i kris. Något läkarna brukar uppskatta med våra kurser är att de får direkt respons. Det får de sällan i sin kliniska vardag”, säger skådespelaren Jarinja Thelestam Mark. Läs hela intervjun med henne här.