Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat samordnare och verksamhetsutvecklare Ann-Margrethe van der Schaaf från Palliativ vård och ASIH västra Skåne, som tillsammans med sina kollegor Ann-Mari Bergström och Annika Hallin arbetar med projektet ”Målbild 2022 ”. Målbildsarbetet påbörjades redan 2017 och handlar om framtidens specialiserade palliativa vård och ASIH i Skåne.

Målbildsarbetet har från början involverat samtliga medarbetare på våra olika enheter i Skåne ”, säger Ann-Margrethe . ”Vi har även arbetat med processutveckling och hur de olika processerna kan kompletteras med lokala rutiner och kliniska riktlinjer. Vi behöver bli medvetna om vad som ska förbättras samt vilka likheter och olikheter som finns för att kunna säkra kvaliteten av vården. Målbildsarbetet 2022 är ett steg i rätt riktning för att kunna utvecklas men främst för att kunna fortsätta ge Skånes invånare en god palliativ vård”.

På fotot ses från vänster Ann-Margrethe van der Schaaf, Annika Hallin och Ann-Mari Bergström.

 

 

X