Palliativt Utvecklingscentrum bjuder professor Berit Lindahl välkommen i vårt team!

”Jag ser fram emot att bli en del i att samarbeta och utveckla den palliativa vården i Region Skåne. Min forskning har ett plats- och rumperspektiv (Hälso-geografi) och rör vårdandet både i hemmet och på sjukhus. Mitt metodologiska intresse ligger inom kvalitativa metoder. Pågående program är studier som fokuserar på miljön i högteknologiska vårdmiljöer respektive livssituation för personer (barn, unga och vuxna) som lever med långvarigt andningsstöd (ventilator), vilket även omfattar deras närstående och professionella vårdares situation. Min forskning har ofta genomförts som tvärdisciplinära samarbetsprojekt och tillsammans med företag och den kliniska verksamheten. Jag är styrelseordförande i Nordiskt Forskarnätverk inom Intensivvård (NOFI) och är medlem i Nordic College of Caring Science (NCCS). Övriga nätverk jag ingår i är European Federation for Critical Care Nursing’s forskarnätverk och European Academy for Nursing Science (EANS)”. Så säger Berit Lindahl, ny professor på Palliativt Utvecklingscentrum.

På fotot ses professor Berit Lindahl.

Affilieringar:
Palliativt utvecklingscentrum, Högskolan i Borås och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Campus Ålesund.

Senaste forskningsoutput
Andersson, M., Fridh, I., & Lindahl, B. (2019). Is it possible to feel at home in a patient room in an intensive care unit?: Reflections on environmental aspects in technology dense environments. Nursing Inquiry, 29(4).

Dahlborg, E., Brink, E., & Lindahl, B. (2018). A Theoretical Framework for Emancipatory Nursing With a Focus on Environment and Persons’ Own and Shared Lifeworld. Advances in Nursing Science (ANS), 41(4), 340-350.

Israelsson-Skogsberg, A., Hedén, L., Lindahl, B., & Laakso, K. (2018). ’I am almost never sick’: Everyday life experiences of children and young people with home mechanical ventilation. Journal of Child Health Care(1-3), 1-13.

Listerfeldt, S., Fridh, I., & Lindahl, B. (2019). Facing the unfamiliar: Nurses’ transcultural care in intensive care – A focus group study. Intensive Critical Care Nursing, 55, 102752. doi: 10.1016/j.iccn.2019.08.002

Sundberg, F., Fridh, I., Olausson, S., & Lindahl, B. (2019). Room Design-A Phenomenological-Hermeneutical Study: A Factor in Creating a Caring Environment. Crit Care Nursing Quarterly, 42(3), 265-277.

Lindahl, B., & Kirk, S. (2018). When technology enters the home – a systematic and integrative review examining the influence of technology on the meaning of home. Scandinavian Journal of Caring Science, 1-14.

Samtliga artiklar publicerade i PubMed.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%2C+Berit