Vi gratulerar Charlotte Castor som disputerade den 13 september 2019 på Lunds universitet. Fakultetsopponent docent professor Agneta Anderzén-Carlsson, Örebro Universitet. Huvudhandledare professor Inger Kristensson Hallström, Lunds universitet, klinisk forskare Helena Hansson, Köpenhamns universitetssjukhus.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) kan ges till barn i alla åldrar med en mängd olika sjukdomstillstånd vid olika stadier av akut, långvarig eller kronisk sjukdom och med hälso- och sjukvårdskostnader som inte överskrider vård som ges enbart på sjukhus. Vård kan ges med hög tillfredsställelse hos barn och föräldrar men fungerande kommunikation och samarbete mellan familj, ASIH och barnsjukvård är viktig för att familjer och personal skall känna förtroende och trygghet med vård i hemmet under perioder av sjukdom hos ett barn. Resultatet ger viktig vägledning för framtida organisation och implementering av ASIH för barn. Läs avhandlingen här.

På fotot ses Charlotte Castor.