Vi gratulerar vår medarbetare Ingela Beck som har blivit docent. Ingela har sin huvudanställning som biträdande professor i omvårdnad på Högskolan i Kristianstad.

Ingelas undervisning och forskning fokuserar främst på personcentrerad omvårdnad när livet hotas på grund av ålder eller varaktig sjukdom.

Forskningen handlar ytterst om att uppmärksamma personers vårdbehov och att tillgodose dem utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för ökat välbefinnande och/eller en värdig död samt stöd till närstående.