Marlene Malmström är legitimerad sjuksköterska och nybliven docent i omvårdnad vid Lunds universitet (23/4). Marlene har sin huvudanställning som FoUU-ledare vid Skånes universitetssjukhus.

Hennes forskning bedrivs vid Lunds universitet och Palliativt Utvecklingscentrum och fokuserar framförallt på patientens väg igenom en cancersjukdom. Målet är att ta avstamp i patienter och deras närståendes upplevelser och behov för att utveckla och utvärdera modeller som kan stödja dem genom cancerprocessen.

Marlenes forskningsprojekt fokuserar bland annat på att ta fram nya kliniskt relevanta och innovativa modeller för att säkerställa individbaserad rehabilitering i samband med bröstcancer samt för tidig integrerad palliativ vård i samband med matstrups- och magsäckscancer.