Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat sjuksköterska och projektledare Anna-Carin Cleve från Onkologkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad om deras erfarenheter med användandet av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård).

Anna-Carin och läkare Peter Ekevig införde NVP 2d på kliniken för några år sedan.

Vi vill ge en bra och säker vård för våra patienter och med NVP har vi blivit bättre på att ställa de viktiga frågorna till patienterna tidigare i förloppet. NVP är integrerat i den elektroniska journalen så kontinuerliga bedömningar kan göras bedside via Ipad där svaren registreras direkt i journalen. För oss är det viktigt att jobba strukturerat för en bra vårdkvalitet och samtidigt kunna vara en bra förebild för andra kliniker. Palliativa enheter behöver gå före!”.

På fotot ses Anna-Carin Cleve.