”I mötet med patienten är vårt fokus kroppens fysiska förmåga och att se möjligheterna. Vi utgår från situationen här och nu och det som ger patienten livskvalité”.

Så säger leg. fysioterapeut Sofia Jarlbring som arbetar inom Avancerad sjukvård i hemmet i Lund. Fysioterapeuter har många olika icke farmakologiska behandlingsmetoder som många patienter uppskattar att få ta del av. Sofia berättar att fysioterapeuterna är en viktig del i teamet runt patienten.

”Det är viktigt att vara delaktig i teamet då olika professioner har olika fokus, vilket ger en bredare bild av patientens behov och situation. Samtidigt är det också viktigt att fysioterapeuter främjar samverkan inom professionen för kunskaps och erfarenhetsutbyte.”