Info till NVP användare – sommarledighet på PC

Hej alla registrerade NVP användare! För er information så kommer vi som jobbar med NVP på Palliativt Utvecklingscentrum att vara lediga under vecka 29, 30 och 31 – det vill säga från den 19 juli till och med den 9 augusti. Det innebär att vi kommer att ha begränsade...

Statusuppdatering från iLIVE

Arbetet med EU-projektet iLive går framåt. Ulrika Lindstedt, forskningssjuksköterska på Palliativt Utvecklingscentrum, ger nedan en statusuppdatering av det pågående projektet: ”Vi har genomfört 15 intervjuer med patienter, närstående och vårdpersonal, och just nu...

Doktorand sökes!

Palliativt Utvecklingscentrum startar nu upp ett forskningsprogram för att studera införandet av Nationell Vårdplan för palliativ vård (NVP) i olika delar av sjukvården. Till projekt söker vi en forskningsintresserad person, sannolikt med bakgrund i vården, som vill...

X