Regeringen satsar extra på palliativ vård!

Det är mycket glädjande att regeringen under 2024 gör en satsning på stöd till förbättringsarbete inom områdena rehabilitering och palliativ vård. I satsningen läggs ett stor fokus på initiativ som bidrar till att införa de olika vårdprogrammen för rehabilitering och...

Vinnare av årets artikel i Läkartidningen 2023

Våra kollegor Christel Wihlborg, Birgit H Rasmussen och Carl Johan Fürst fick sin artikel Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård? publicerad i Läkartidningen förra året. Artikeln lyfter att ökad kunskap och medvetenhet om palliativa vårdbehov...