Välj en sida

Vi upprepar succén!

Vår efterfrågade Rehabutbildning är öppen för anmälan. Utbildningen hålls den 10 november 2020 på Medicon Village i Lund. Vi upprepar succén från förra året då vi hade ett stort antal deltagare och många på väntelista. Programmet är klart och våra föreläsare ser fram...

Vad tycker du om kursen?

Vi har frågat tidigare kursdeltagare vad de tyckte om kursen "De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare". Läs vad de svarade: - "Lagom antal deltagare. Gav mycket att vi inte var så många. Trygg grupp". - "Mycket diskussion och tid...

Nypublicerad artikel i Plos One

Karin Dalhammar (PC), Marlene Malmström (PC), Maria Schelin (PC), Dan Falkenback, Jimmie Kristensson (PC) är medförfattare till artikeln “The impact of initial treatment strategy and survival time on quality of end-of-life care among patients with oesophageal and...

X