…till utbildningsdagen om Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) den 27 februari 2020 i Lund.

Dagen riktar sig till enheter som tagit beslut om att införa NVP i sin verksamhet eller för enheter som vill veta mera inför ett beslut.

Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet deltar, varav en är utsedd till kontaktperson för NVP, vi ser även med fördel att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.

Läs mer och anmäl dig här.