Deadline for anmälan till Rehabutbildningen ”Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård” är den 20 september 2019.

Kursen hålls måndagen den 21 oktober 2019 på Medicon Village i Lund. På kursen får du möjlighet att träffa kollegor, föreläsare och andra som brinner för ämnet. Arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård berättar om de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående.

Läs mer och anmäl dig här.