Välj en sida

Rehabutbildning

Utbildning: Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård (Rehabutbildning)

Målgrupp: För dig som arbetar i kommun, primärvård och akutsjukvård. Alla yrkesgrupper.

Innehåll: Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående. Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. Förutom föreläsningar illustrerar vi under dagen vad detta kan betyda i praktiken. Vår förhoppning är att utbildningsdagen ska ge insikt och kunskap som du kan använda dig av i den verksamhet du arbetar i.

När: 21 oktober 2019
Var: Ideon Science Park, Alfahuset, sal Forum, Scheelevägen 15, Lund
Pris: 1500 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 23 september 2019
OBS. Kursen är tyvärr fullbokad.

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor eller förslag  på utbildningar så kontakta palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

X