På kursen ”De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare” den 10-11 september 2019 får du praktisk samtalsträning och feedback som kan hjälpa dig att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande.

Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och skådespelare som simulerade patienter. Kursintyg utfärdas. Anmäl dig redan nu innan kursen blir fullbokad. Vi har ett fåtal platser kvar. Läs mer och anmäl dig här.