Få de viktiga verktygen till att bemöta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner på kursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare den 4-5 februari 2020.

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Kursen består av två halvdagar efter varandra. Deltagarna får praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Läs mer och anmäl dig här.