På kursen De nödvändiga samtalen för läkare den 24-25 mars 2020 i Lund får du några ”verktyg” som kan hjälpa dig som läkare att ge svåra besked och föra samtal med patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående. Teorigenomgångar i helgrupp varvas med praktisk samtalsträning med skådespelare i halvgrupp.

Kursen är Lipuscertifierad och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktsamtal inom delmål b5. Kursintyg utfärdas. Läs mer och anmäl dig här.