Anmälan till NVP utbildningsdag den 24 oktober 2019 är öppen!

Dagen riktar sig till enheter som tagit beslut om att införa NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård) i sin verksamhet eller för enheter som vill veta mera inför ett beslut.

Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje enhet deltar, varav en är utsedd till kontaktperson för NVP, vi ser även med fördel att såväl chef som olika yrkeskategorier är representerade.

Läs mer och anmäl dig här.