– ”Mycket intressant och lärorik dag”.

– ”Bra med fördjupning kring vad som sker i kroppen vid livets slut”.

– ”I helheten bra!”

– ”Bra med konkreta exempel på hur man arbetar med Rehabiliteringen”.

– ”Vi fick konkreta tips på hur man kan arbeta med palliativa patienter inom alla yrkeskategorier vilket var bra!”.

– ”Jag uppskattade att vi fick konkreta exempel på problem som uppstår med anhöriga och hur man kan hantera dem”.

– ”Det var bra att få konkreta exempel på hur man kan prata med patienter om t.ex. existentiella frågor”.

– ”Bra med konkreta råd kring hur man arbetar med palliativa vårdtagare”.

Nästa Rehabutbildning är den 10 november 2020 på Medicon Village i Lund.

Läs mer och anmäl dig här (begränsat antal platser).

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra kurser genomförs på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.