Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.

Kursen finansieras under hösten 2019 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna, obs att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning två veckor innan kursstart. Totalt finns 24 platser.
Kursen ges vid två tillfällen; Ett kurstillfälle är uppdelat på två halvdagar i Lund den 3-4 september 2019, och en heldagskurs i Växjö den 5 september 2019 (samma innehåll). Läs mer och anmäl dig här!