Under våren 2022 har Österlenprojektet, i samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen, arrangerat två event i Simrishamn för allmän diskussion om palliativ vård, döden och sorg. Efter en lång paus på grund av coronarestriktioner har vi äntligen kommit i gång med aktiviteter och hittills har vi fått en mycket positiv respons från lokala medborgare som gärna vill ha mer kunskap om livets slut och kulturella evenemang kring ämnet.

Det första eventet vi har anordnat under våren var en visning av filmen ”Dödsdansen” följt av en paneldiskussion mellan konstnären Börje Lindberg, filmaren Paul Jackson Wallin, och prästen Natasja Jackson Wallin. Dödsdansen var ursprungligen en konstutställning av Börje som skildrade hans förhållande till sjukdom och döden genom dans, skulpturer och musik. Medan Paul filmade Börjes konstnärliga process fick Paul själv en cancerdiagnos. Då vände filmens fokus till att inte bara skildra Börjes konstutställning, men även Pauls sjukdomsförlopp.

Filmen, som även den kallas för ”Dödsdansen” – är en stark skildring av att leva i dödens skugga, och konstens förmåga att föra livet vidare med kärlek och hopp. Filmvisningen skedde på Kyrkans Hus och cirka 30 personer deltog från Simrishamn men även andra delar av Skåne. Efter filmen fick deltagarna en stund till att samtala om filmen, och ställa frågor som väckts under visningen. Rummet var fyllt av prat och även skratt.

Trots att det var en väldigt tung film, uttryckte många att den slutade med en stark känsla av hopp. Eventet avslutades med att Börje, Paul och Natasja reflekterade tillsammans om den filmskapande processen, cancer, rehabilitering, konstens kraft, och mycket mer.

Två veckor senare samlades vi igen för att diskutera palliativ vård och döendet på Simrishamns Bibliotek där Jamie Woodworth (doktorand på Palliativt Utvecklingscentrum), Christer Neleryd (ordförande på Stiftelsen Hospice Österlen), Dag Lundberg (f.d. ordförande), och Ibe Lager (vice ordförande) höll i en paneldiskussion – ”Det sista andetaget är lika viktig som det första”. Under diskussionen fick allmänheten tillfälle att ställa frågor om palliativ vård i Simrishamn, och lära sig mer om pågående insatser för att förbättra vården i livets slut samt ett folkhälsoperspektiv på döendet. Cirka 25 personer deltog och visade mycket intresse genom att ställa frågor och komma med synpunkter på bland annat samarbete mellan olika vårdformer i den palliativ vården, tillgången till palliativ vård, hemtjänst, brytpunktsamtal, läkares utbildning i palliativ vård, och öppenhet kring samtal om döden hos allmänheten.

På båda eventen såg vi många bekanta ansikten som även tidigare har varit engagerade i Österlenprojektet genom deltagande på dödskaféer eller kursen Sista Hjälpen. Det var glädjande att se att så många har ett intresse av att ta samtalet vidare och även föreslå andra aktiviteter. Det finns mycket kraft och engagemang som vi tar vidare till hösten.

Men innan dess ska vi avsluta vårens schema med två kurser i Sista Hjälpen den 21:e april och 16:e maj på Skeppet i Simrishamn. Du kan läsa mer och anmäla dig till Sista Hjälpen här.