När sjukvården flyttar hem

I takt med att mer vård flyttar hem dör en allt större andel patienter i Sverige i det egna hemmet, i stället för på sjukhus. Men när vården flyttar hem flyttas också vårdansvar – på anhöriga. Landets palliativa vård är ojämlik på flera plan, enligt Socialstyrelsen,...
X