Välj en sida

För att skicka e-post till Palliativt Utvecklingscentrum klicka här.
NVP e-post: nvp.palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

Saerun Jonsdottir – Verksamhetschef
E-post: saerun.jonsdottir@skane.se
Mobiltelefon: 072-597 76 13

Ann-Louise Tidell – Enhetschef
E-post: ann-louise.tidell@skane.se
Mobiltelefon: 072-597 31 03

Ingela Beck – Biträdande professor, Högskolan Kristianstad
E-post: ingela.beck@hkr.se
Ingela Becks sida på Högskolan Kristianstad

Dröfn Birgisdóttir – Doktorand
E-post: drofn.birgisdottir@med.lu.se
Dröfn Birgisdóttirs sida på Lunds universitet

Karin Dalhammar – Doktorand
E-post: karin.dalhammar@med.lu.se
Mobiltelefon: 0739-55 12 60

Anders Danielsson – Projektledare
E-post: anders_k.danielsson@med.lu.se
Mobiltelefon: 0708-87 52 60

Anette Duarte – Verksamhets- och kvalitetsutvecklare
E-post: anette.duarte@skane.se
NVP-E-post: nvp.palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

Carl Johan Fürst – Seniorprofessor
E-post: carljohan.furst@med.lu.se
Mobiltelefon: 0708-74 76 00
Carl Johan Fürsts sida på Lunds universitet

Christel Hedman – Post.doc
E-post: christel.hedman@ki.se

Sofia Kårmark – Doktorand
E-post: sofia.karmark@skane.se

Jimmie Kristensson – Docent
E-post: Jimmie.kristensson@med.lu.se
Jimmie Kristenssons sida på Lunds universitet

Berit Lindahl – Professor
E-post: berit.lindahl@med.lu.se
Mobiltelefon: 0703-294964
Berit Lindahls sida på Lunds universitet

Marlene Malmström – Docent
E-post: marlene.malmstrom@med.lu.se
Marlene Malmströms sida på Lunds universitet

Birgit Rasmussen – Seniorprofessor
E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se
Mobiltelefon: 0706-56 13 90
Birgit Rasmussens sida på Lunds universitet

Maria E.C. Schelin – Docent
E-post: maria.schelin@med.lu.se
Mobiltelefon: 0722-05 97 77
Maria Schelins sida på Lunds universitet

Mattias Tranberg – Doktorand
E-post: mattias.tranberg@med.lu.se
Mobiltelefon: 0761-342682
Mattias Tranbergs sida på Lunds universitet

Christel Wihlborg – Överläkare, medicinsk rådgivare
E-post: christel.wihlborg@skane.se
Mobiltelefon: 0411-89 70 23

Jamie Woodworth – Doktorand
E-post: jamie.woodworth@med.lu.se
Mobiltelefon: 0703-18 17 65

Felicia Matz Wennerhed – Administratör och kommunikationskoordinator
E-post: felicia.wennerhed@skane.se 
Mobiltelefon: 0703-490415

 

 

 

 

X