Palliativt Utvecklingscentrum – en del av Lunds universitet och Region Skåne – står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Palliativt Utvecklingscentrum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer:

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Palliativt Utvecklingscentrum som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga:

  • Det går inte att tabba sig igenom startsidans kalender.
  • Tabnavigering är inte helt optimal överallt.
  • Webbplatsen innehåller en del HTML-valideringsvarningar.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

  • Det finns några element på webbplatsen med bristande kontrast.
  • Några få texter på webbplatsen trycks ihop för mycket vid 200 procents förstoring.
  • Det går inte att tabba sig igenom startsidans kalender.
  • Tabnavigering är inte helt optimal överallt.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

  • Det finns några element på webbplatsen med bristande kontrast.
  • Startsidans slider navigation (navigationsprickar) har otillräcklig kontrast.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Palliativt Utvecklingscentrum.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.