Vårt nätverk av akademiska centra i Sverige med olika former av utbyte och samarbete består av:

Marie Cederschiöld högskola
Högskolan Kristianstad
Karolinska Institutet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Sophiahemmet högskola
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Umeå universitet

Vårt internationella nätverk innehåller samarbete med the Institute for Palliative Care, University of Liverpool och flera andra internationella universitet inom ramen för The International Collaborative for Best Care of the Dying Person. Vi samverkar med Erasmus University Medical Centre i Rotterdam samt med Cicely Saunders Institute, Kings College, London. Det senare är ett samarbete kring skattningsinstrumentet IPOS.

Vår verksamhet bygger på en nära dialog och samarbete med alla som arbetar i vården, speciellt Palliativ vård och ASIH i Region Skåne.