The International Collaborative for Best Care for the Dying Person är ett innovativt globalt nätverk bestående av kliniskt verksamma och forskare som arbetar tillsammans för att förverkliga den gemensamma visionen:

En värld där alla människor upplever en god död som en integrerad del av deras liv, med stöd av den allra bästa personliga vården.

The Collaborative bildades 2014 av en grupp kollegor från 12 länder som tidigare arbetat tillsammans med samordning och stöd inom EU i syfte att optimera forskningen kring vård av cancerpatienter under livets sista tid.

Sedan dess har nätverket vuxit till att omfatta medlemmar från 22 länder på sex kontinenter världen över. Alla medlemmar i the Collaborative får stöd och utbyte från internationella kollegor i deras arbete för att förbättra vården av döende människor och deras familjer.

The Collaborative har sju huvudmål:

  • Bygga, utvidga och främja det samarbete som etablerades under det sjunde ramprojektet OPCARE9 inom EU, med utgångspunkt i de principer som the Collaborative står för.
  • Driva en internationell forskningsagenda för vård av döende personer och genomföra internationella forskningssamarbeten.
  • Uppmuntra till internationellt lärande och undervisningssamarbete i syfte att förbättra vården av döende personer.
  • Fastställa, formulera och främja värderingar, kvalitetsindikatorer, skyldigheter och strategiska mål för vård av döende människor.
  • Tillhandahålla en internationell plattform för hälso- och sjukvårdspersonal där de kan kommunicera med varandra för att förbättra vården av döende.
  • Stödja utvecklingen av en internationell modell för klinisk dokumentation av vård i livets slutskede, inom ramen för en femårig kvalitetssäkringscykel.
  • Utveckla en effektiv kommunikationsstrategi för internationella partners i syfte att möjliggöra innovativ tillväxt till stöd för dynamiska internationella arbetsflöden för vård av döende.

Palliativt Utvecklingscentrum har ett nära samarbete med the Collaborative vad gäller forskning och internationellt kunskapsutbyte. Exempelvis arbetar vi tillsammans med forskningsprojektet iLIVE, och Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) är kongruent med the Collaboratives 10/40 modell.

Läs mer om The International Collaborative for Best Care for the Dying Person på deras hemsida.