Anmälan till kurser som anordnas av Palliativt Utvecklingscentrum är bindande. Vid förhinder kan du avboka dig från våra kurser, eller boka om din plats till ett senare kurstillfälle förutsatt att det finns lediga platser. Följande regler gäller vid av – och ombokning:

  • Du kan boka av eller om dig från våra kurser kostnadsfritt om det sker mer än 30 dagar innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 15 – 30 dagar innan kursstart debiteras du 50% av kursavgiften.
  • Vid av- eller ombokning 0 – 14 dagar innan kursstart debiteras du 100% av kursavgiften.
  • Om du inte är närvarande på kursdagen debiteras du 100% av kursavgiften.

Vid avbokning kan du även överlåta din plats till en annan person i din organisation efter samråd med Palliativt Utvecklingscentrum. Överlåtelse av plats till en annan person måste ske i god tid innan kursstart.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om det är för få anmälda deltagare. Ingen kursavgift debiteras vid en inställd kurs.

Har du frågor kring våra allmänna villkor, eller vill avboka dig från någon av våra kurser, kontakta oss palluc@skane.se