De skattningsinstrument som du hittar information om här kan du också läsa om i Nationellt Vårdprogram – Palliativ vård i livets slutskede.

Vårdprogrammet finns att ladda ner som PDF dokument.
I kapitel 11.4 Generell symtomskattning lyfter programmet fram IPOS och ESAS-r som exempel på skattningsinstrumen för att göra generell skattning och det finns andra instrument i programmet som är mer specifika för ex.vis smärta.

IPOS står för Integrated Patient care Outcome Scale och är ett kort flerdimensionellt skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existentiella områden. Det omfattar totalt 10 frågor som behandlar olika problemområden.

 

Här kan du registrera dig och ladda ner IPOS

 

ESAS står för Edmonton Symptom Assessment System och innebär skattning av 9 vanliga symtom; smärta, orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, dålig aptit, välbefinnande och andfåddhet. ESAS-r är en reviderad version av ESAS som finns översatt till svenska.