Beställning av broschyrer

Fyra stöddokument är framtagna i syfte att underlätta informationsspridningen om NVP. Dokumenten svarar på frågorna:
• Vad är NVP? – Introduktion
• Hur gör vi vid införandet av NVP? – Instruktion och rekommendationer
• Hur används NVP praktiskt? – Praktisk handledning
• Information till patient och närstående

Broschyrerna kan beställas som trycksak. Klicka på någon av broschyrerna som du vill beställa så kommer du till beställningsformuläret.

NVP introduktion NVP instruktioner NVP handledning info till patient

Ladda ner som PDF

Broschyrerna finns också att ladda ner som en PDF-version när du klickar på någon av länkarna nedan.

Namn
1. NVP – Introduktion
2. NVP – Instruktioner
3. NVP – Handledning
4. NVP – Information till patient och närstående

    Inställningar för att skriva ut broschyren ”Information till patient och närstående”

    Broschyren består av två uppslag i A4-format. Det räcker med ett A4 om man har en skrivare som kan skriva ut på bägge sidorna.

    Bocka i skrivarinställningar enligt bilden så att broschyren blir rättvänd.
    skrivarinställningar