Manual för DNS 2 dagar för läkare          

 Under fliken Kursupplägg för kursledare hittar du alla dokument du behöver för kursens genomförande. Under fliken Kursmaterial ligger kring-dokumenten.

Materialet under Kursupplägg är omfattande och täcker alla kursmoment och är omfattande.

Beskrivningarna utförliga och skrivna i berättande text. Förslag till vad kursledare kan säga är i kursiv stil och märkta med citat-tecken för att skilja ut dem från dispositionen. Avsikten är dock inte att kursledarna ska följa detta ord för ord utan är tänkt som en vägledning till vad som är avsikten med momentet och kärnan i vad vi vill förmedla. Utifrån det måste varje kursledare hitta sitt sätt att uttrycka och förmedla det. Genom att delta som co-leader på en kurs får kursledaren även ett exempel på hur genomgångarna kan låta i praktiken.

Vår erfarenhet visar dessutom att vi som kursledare ibland behöver anpassa längden på olika moment utifrån olika gruppers behov och intresse, och balansen mellan träning och diskussion i helgrupp.

Lycka till!