Anders Danielsson är projektledare för De Nödvändiga samtalen och ansvarig för utvecklingen av konceptet. Anders är gestaltterapeut, handledare och konsult inom kommunikation och ledarskap och har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin

Mattias Tranberg är kursledare och arbetar med vidareutvecklingen av De nödvändiga samtalen. Mattias är psykolog med kompetens i psykodynamisk terapi & kbt/act och doktorerar i medicinsk psykologi vid Palliativt utvecklingscentrum, med fokus på kommunikation vid allvarlig sjukdom.

Carl Johan Fürst är överläkare och professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har två-årig grundutbildning i psykoterapi, nu verksam på Rehabcentret Sfären. Anna har många års erfarenhet av samtalsstöd med cancerpatienter enskilt och i grupp och har hållit i grupphandledning av ST-läkare. Anna har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

Jan Halling är skådespelare utbildad vid Teaterhögskolan, frilansade skådespelare sedan 1985 och har varit med och skapat kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen. Jan är även gestaltterapeut och leder bland annat samtalsgrupper för anhöriga som drabbats av demens och Alzheimers sjukdom.

Eva Wendt är skådespelare, teaterregissör och gestaltterapeut, utbildad vid The Drama Studio i London och regiutbildning på Malmö Teaterhögskola. Eva är även konstnärlig ledare i teatergruppen SPECT. scenkonst i Lund.

Jarinja Thelestam Mark är skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Malmö, med erfarenhet från teater, film, radio och TV och har varit med och utvecklat konceptet De Nödvändiga Samtalen. Jarinja är även gestaltterapeut och leder bl a kurser i självmedkänsla, MSC (Mindful Self Compassion).

Margareth Jeppsson är leg. Onkologispecialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård och har arbetat inom vården i mer än trettio år, varav tio på en palliativ slutenvårdsavdelning. Har en Master i Omvårdnad och arbetar numera som Universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Universitet. Undervisar bl.a. om det empatiska samtalet.

Jacob Engellau är docent och överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, samt legitimerad psykoterapeut, och auktoriserad Balinthandledare och arbetar även med psykologisk handledning av läkare inom olika specialiteter. Jacob har arbetat i många år med olika typer av samtalsutbildningar för läkare under utbildning och som specialister.

Erik Isaksson är präst och gestaltterapeut. Han har arbetat många år som sjukhuspräst i Lund, framförallt på hospice och onkologiavdelningar och de senaste åren med palliativ vård i Botswana, med kliniskt arbete såväl som med handledning och utbildning.

Liisa Carlzon är specialistläkare i internmedicin och arbetar på medicinakuten på Mölndals sjukhus och på utbildningsenheten på Sahlgrenska Universitetsjukhuset med interprofessionell teamträning och simulering samt kurser inom ledarskap, handledning och kommunikation. Liisa är också utbildad UGL-handledare.

Pia Dellson är onkolog och psykiater, med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning inom patient-läkarkommunikation. Hon har även en grundutbildning i psykoterapi och är auktoriserad Balinthandledare. (Foto: preciouspeople)

Franziska Edvinsson är överläkare och specialist i onkologi, verksam på Palliativ centrum och FoUU Stockholms Sjukhem. Franziska undervisar regelbundet på läkarprogrammet och specialistläkarnivå om kommunikation, samtal och palliativ medicin. Franziska har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

Tove Eneljung är specialistläkare i reumatologi. Arbetar för närvarande som läkare på palliativa sektionen, ASIH, Sahlgrenska. Tove har genomgått en årslång utbildning i Non-Violent Communication och har arbetat som kursledare för ledarskapsprogram för ST-läkare på SU.

Sanna Nygren är överläkare och specialist i gynekologi/obstetrik och arbetar på kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Susanna är ansvarig för en terminslång kurs i ledarskap- handledning och organisation för ST-läkare sedan 2014. Hon är också utbildad UGL-handledare och håller regelbundet UGL-kurser.

Ingrid Lindroth är specialistläkare i geriatrik och algologi samt diplomerad i palliativ medicin. Verksam som överläkare i geriatrik och palliativ medicin på Nyköpings lasarett.

Evalena Ljung-Kjellberg är skådespelare utbildad vid Guildhall school of Music and Drama, London. Evalena är också utbildad i ” Dialogbaserat föräldraskap” under Jesper Juul. Evalena är även certifierad i mental träning, stresshantering och chef & ledarskaps coach.

Marlene Malmström är leg. sjuksköterska och docent i omvårdnad vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Hon arbetar med forskning med fokus på att optimera cancerprocessen utifrån patienten och dess närståendes upplevelser och behov.