Välj en sida

Carl Johan Fürst är överläkare och professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Anders Danielsson är projektledare för De Nödvändiga samtalen och ansvarig för utvecklingen av konceptet.

Liisa Carlzon är specialistläkare i internmedicin och arbetar på medicinakuten på Mölndals sjukhus och på utbildningsenheten på Sahlgrenska Universitetsjukhuset med interprofessionell teamträning och simulering samt kurser inom ledarskap, handledning och kommunikation. Liisa är också utbildad UGL-handledare.

Pia Dellson är onkolog och psykiater, med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning inom patient-läkarkommunikation. Hon har även en grundutbildning i psykoterapi och är auktoriserad Balinthandledare. (Foto: preciouspeople)

Gunnar Eckerdal är smärtläkare på onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Geriatriker från början, mångårig erfarenhet inom smärta, hospice och palliativ vård.

Franziska Edvinsson är överläkare och specialist i onkologi, verksam på Palliativ centrum och FoUU Stockholms Sjukhem. Franziska undervisar regelbundet på läkarprogrammet och specialistläkarnivå om kommunikation, samtal och palliativ medicin. Franziska har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

Tove Eneljung är specialistläkare i reumatologi. Arbetar för närvarande som läkare på palliativa sektionen, ASIH, Sahlgrenska. Tove har genomgått en årslång utbildning i Non-Violent Communication och har arbetat som kursledare för ledarskapsprogram för ST-läkare på SU.

Jacob Engellau är docent och överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, samt legitimerad psykoterapeut, och auktoriserad Balinthandledare och arbetar även med psykologisk handledning av läkare inom olika specialiteter. Jacob har arbetat i många år med olika typer av samtalsutbildningar för läkare under utbildning och som specialister.

Erik Isaksson är präst och gestaltterapeut. Han har arbetat många år som sjukhuspräst i Lund, framförallt på hospice och onkologiavdelningar och de senaste åren med palliativ vård i Botswana, med kliniskt arbete såväl som med handledning och utbildning.

Margareth Jeppsson är leg. Onkologispecialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård och har arbetat inom vården i mer än trettio år, varav tio på en palliativ slutenvårdsavdelning. Har en Master i Omvårdnad och arbetar numera som Universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Universitet. Undervisar bl.a. om det empatiska samtalet.

Ingrid Lindroth är specialistläkare i geriatrik och algologi samt diplomerad i palliativ medicin. Verksam som överläkare i geriatrik och palliativ medicin på Nyköpings lasarett.

Evalena Ljung-Kjellberg är skådespelare utbildad vid Guildhall school of Music and Drama, London. Evalena är också utbildad i ” Dialogbaserat föräldraskap” under Jesper Juul. Evalena är även certifierad i mental träning, stresshantering och chef & ledarskaps coach.

Carina Modéus är onkolog och psykiater, tjänstgör i palliativ vård och cancerrehabilitering i Region Kronoberg, tidigare vid universitetssjukhuset i Lund. Hon har mångårig erfarenhet av utbildning och handledning inom patient-läkarkommunikation. Hon har även en grundutbildning i psykoterapi.

Helene Reimertz är överläkare vid Palliativa Rådgivningsteamet, Onkologkliniken i Växjö. Helene är även verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg samt i Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet.

Christel Wihlborg är överläkare i Palliativ vård och ASIH Ystad med sydöstra Skåne som upptagningsområde. Christel är specialist i internmedicin och engagerad i handledning och undervisning i palliativ medicin för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt kommunanställda.

Anna Wrangsjö är specialist i onkologi och har två-årig grundutbildning i psykoterapi, nu verksam på Rehabcentret Sfären. Anna har många års erfarenhet av samtalsstöd med cancerpatienter enskilt och i grupp och har hållit i grupphandledning av ST-läkare. Anna har varit med och tagit fram kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen.

Jan Halling är skådespelare utbildad vid Teaterhögskolan, frilansade skådespelare sedan 1985 och har varit med och skapat kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen. Jan är även gestaltterapeut och leder bland annat samtalsgrupper för anhöriga som drabbats av demens och Alzheimers sjukdom.

Jarinja Thelestam Mark är skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Malmö, med erfarenhet från teater, film, radio och TV och har varit med och utvecklat konceptet De Nödvändiga Samtalen. Jarinja är även gestaltterapeut och leder bl a kurser i självmedkänsla, MSC (Mindful Self Compassion).

Eva Wendt är skådespelare, teaterregissör och gestaltterapeut, utbildad vid The Drama Studio i London och regiutbildning på Malmö Teaterhögskola. Eva är även konstnärlig ledare i teatergruppen SPECT. scenkonst i Lund.

X