Välj en sida

Kursen De nödvändiga samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum för både läkare och sjuksköterskor.

2021

DNS för vårdpersonal i Stockholm
Datum: 16 september 2021
Tid: kl. 9.00-16.00
Läs mer och anmäl dig här. 

DNS för läkare i Stockholm
Datum: 29 – 30 september 2021
Tid: kl. 8.30 – 17.00
Läs mer och anmäl dig här. 

DNS för vårdpersonal i Stockholm
Datum: 11 november 2021
Tid: kl. 9.00 – 16.00 
Läs mer och anmäl dig här. 

DNS för läkare i Stockholm 
Datum: 8 – 9 december 2021
Tid: kl. 8.30 – 17.00
Läs mer och anmäl dig här.

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med ST-läkarkansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger ibland kurser, kontakta birgitta.andersson@vgregionen.se och anmäl ditt intresse om du tillhör VG-regionen.

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260

X