Välj en sida

Kursen De nödvändiga samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum för både läkare och sjuksköterskor.

2021

DNS för läkare i Stockholm
Startdatum: 27 maj 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 28 maj 2020 klockan 17.00
Läs mer här.

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med ST-läkarkansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kurserna under våren 2021 är dock fulltecknade och tar inte in fler deltagare. Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger ibland kurser, kontakta birgitta.andersson@vgregionen.se och anmäl ditt intresse om du tillhör VG-regionen.

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260

X