Kursen De Nödvändiga Samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum (PKC) för både läkare och annan vårdpersonal.

Stockholm

DNS för läkare
Datum: 18 april 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Läs mer och anmäl dig här

DNS för sjuksköterskor inom cancervården
Datum: 31 maj 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Läs mer och anmäl dig här

 

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med ST-läkarkansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger ibland kurser, kontakta birgitta.andersson@vgregionen.se och anmäl ditt intresse om du tillhör VG-regionen.

 

DNS i samarbete med Framtidens Specialistläkare

Framtidens specialistläkare, FSL, har valt Palliativt Utvecklingscentrum som samarbetspartner för sina kommunikationskurser de erbjuder till ST-läkare. Genom vårt kurskoncept De Nödvändiga Samtalen, levererar vi digital utbildning och praktiska seminarier med samtalsträning till FSL.

I samarbete med FSL erbjuder vi DNS-kurser digitalt. Kurserna avser delmål B1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 13+15 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. Fokus ligger på att ge svåra besked och samtal om ändrad behandlingsinriktning när sjukdomen försämras. Hur balanserar man ärlighet och hopp? Vad betyder olika reaktioner och hur bemöter man dem? Det är några av de teman som kursen tar upp. Kursinnehållet ger både teoretiska kunskaper och praktiskt användbara kommunikationsverktyg.

Du kan anmäla dig till FSL:s digitala kurstillfällen här

 

 

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta:
Anders Danielsson
E-post: anders_k.danielsson@med.lu.se
Telefon: 0708-875260