Välj en sida

Kursen De nödvändiga samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum för både läkare och sjuksköterskor. 

2020

De nödvändiga samtalen för läkare (oktober)
Startdatum: 1 oktober 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 2 oktober 2020 klockan 17.00
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för vårdpersonal (oktober)
Startdatum: 9 oktober 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 9 oktober 2020 klockan 16.30
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för läkare (november)
Startdatum: 5 november 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 6 november 2020 klockan 17.00
Läs mer här.

De nödvändiga samtalen för vårdpersonal (december)
Startdatum: 11 december 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 11 december 2020 klockan 16.30
Läs mer här.

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med ST-läkarkansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 10-11/9 2020 och 30/9-1/10 2020. Dessa kurser är i första hand för ST-läkare men andra tas in i mån av plats. För mer information kontakta Liisa Carlzon: liisa.carlzon@vgregion.se

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260 

X