Välj en sida

Kursen De nödvändiga samtalen finns även i Stockholm i samarbete med Palliativt kunskapscentrum för både läkare och sjuksköterskor. 

2020

De nödvändiga samtalen för vårdpersonal (december)
Startdatum: 11 december 2020 klockan 8.30
Slutdatum: 11 december 2020 klockan 16.30
Läs mer här.

DNS för läkare ges också i Göteborg i samarbete med ST-läkarkansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kurserna under hösten 2020 är dock fulltecknade och tar inte in fler deltagare. Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger ibland kurser, kontakta birgitta.andersson@vgregionen.se och anmäl ditt intresse om du tillhör VG-regionen. 

Är du intresserad av att kursen genomförs i din region eller på ditt sjukhus/din klinik, kontakta Anders Danielsson:
Epost: anders.danielsson@skane.se
Telefon: 0708-875260 

X