Välj en sida

DNS digital kommunikationskurs

Digital kurs som tar upp till en dag att göra, men går att göra i delar vid olika tillfällen.

Syftet med kursen är att ge kunskaper, förhållningssätt och verktyg som är användbara för alla inom vården som möter patienter med livshotande sjukdom och kritiska förluster och deras närstående. Exempel på det är hur man skapar kontakt och relation, hur man anpassar sitt bemötande till varje individs behov (personcentrerat bemötande), hur man når fram med information, och hur man bemöter människors emotionella reaktioner. Kursen beskriver konkreta kommunikationsverktyg och ger guider och fraser för olika situationer såsom att förbereda samtal, starta samtal, ge svåra besked, svara på svåra frågor.

Kursen består av korta inspelade föreläsningar och videoklipp, samt quizz och reflektionsfrågor. Efter anmälan får man ett välkomstmejl med information om hur man får tillgång till kursen.

Kursen kommer att lanseras under senare delen av våren.

Här kan du ladda ner en PDF-version av inbjudan!

X