DNS digital kommunikationskurs utgör det första delmomentet i DNS-kurserna. Kursen är helt digital och förmedlar teoretiska kunskaper, förhållningssätt och verktyg som sedan ligger till grund för det andra delmomentet – den praktiska samtalsträningen.

DNS digital kommunikationskurs kan göras när det passar dig, och tar upp till en dag att genomföra. Kursen består av ett antal inspelade föreläsningar och videoklipp, samt quiz och reflektionsfrågor.

Kursen syftar till att ge kunskaper, förhållningssätt och verktyg som är användbara för alla inom vården som möter patienter med livshotande sjukdom och kritiska förluster samt deras närstående. Exempel på det är hur man skapar kontakt och relation, hur man anpassar sitt bemötande till varje individs behov (personcentrerat bemötande), hur man når fram med information, och hur man bemöter människors emotionella reaktioner. Kursen beskriver konkreta kommunikationsverktyg och ger guider och fraser för olika situationer såsom att förbereda samtal, starta samtal, ge svåra besked, svara på svåra frågor.

Se vår kalender för kursdatum och anmälan. 

För att genomföra endast DNS digital kommunikationskurs utan praktisk samtalsträning kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
felicia.wennerhed@skane.se
DNS digital kommunikationskurs kostar 1000 kr (ex moms) per person.

X