Digital kommunikationskurs för vårdpersonal utgör det första delmomentet i kurskonceptet De Nödvändiga Samtalen. Kursen är helt digital och förmedlar teoretiska kunskaper, förhållningssätt och verktyg som sedan ligger till grund för det andra delmomentet – den praktiska samtalsträningen.

Den digitala kommunikationskursen består av ett antal inspelade föreläsningar och videoklipp, samt quiz och reflektionsfrågor. Kursen tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör kursen när det passar dig bäst!

Syftet med kursen är att ge kunskaper, förhållningssätt och verktyg som är användbara för alla inom vården som möter patienter med livshotande sjukdom och kritiska förluster samt deras närstående. Exempel på det är hur man skapar kontakt och relation, hur man anpassar sitt bemötande till varje individs behov (personcentrerat bemötande), hur man når fram med information, och hur man bemöter människors emotionella reaktioner. Kursen beskriver konkreta kommunikationsverktyg och ger guider och fraser för olika situationer såsom att förbereda samtal, starta samtal, ge svåra besked, svara på svåra frågor.

Vill du anmäla dig till den digitala kommunikationskursen? Vänligen skicka ett mail till: 
Felicia Matz Wennerhed
Utbildningskoordinator
felicia.wennerhed@skane.se
Kursen kostar 1000 kr (ex moms) per person. När du har anmält dig får du tillgång till kursen inom en vecka. 

Den digitala kommunikationskursen ingår som ett delmomentet när du anmäler dig till någon av våra DNS-kurser. Se vår kalender för kursdatum och anmälan till våra DNS-kurser. 

X