Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer i Södra Sjukvårdsregionen.

Syftet med kursen är att stärka koordinatorernas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående med anledning av de samtal som kan uppstå vid information om planering för SVF förlopp. Kursen ger ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Se nedan för kommande kursdatum. Tänk på att du även behöver ta dig tid innan kursdatumet för att göra de förberedande digitala uppgifterna. 

Datum: 21 maj 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 24 april 2024
Anmäl dig här

 

Vill du veta mer om de förberedande digitala uppgifterna? Läs mer här.

Vill du veta mer om själva samtalsträningen och hur den går till? Läs mer här.

 

Gällande regler för avbokning läs mer här.

Har du frågor om kursen kontakta oss på:
E-post: palluc@skane.se