Presentationer och filmer

Presentation

Namn
Epec-Mr Gonzales Communicating Effectively
JamesBadNewsKnowledgeEmotion Brenda

  Kursmoment

  0. Körschema DNS

  1. Sätta igång kursen

  2. Kommunikationens grunder

  3. En bra start

  4. Svårt besked

  5. Emotionellt bemötande – fördjupning

  6. Övergången till livets slutskede

  7. Samtal om döden

  8. Avsluta kursen

  9. Leda en halvgrupp

  10. Handleda ett samtal

  11. Handleda ett samtal – checklista

  12. Mall att träna på för läkare

  Frassamling

  1.Fraser – En bra start

  2.Fraser – Ska jag dö nu

  3.Fraser – Svårt besked

  4. Fraser – Övergången till livets slutskede