Manual för DNS SSK 1 dag eller 2 halvdagar         

Samtalskurs för sjuksköterskor och paramedicinare finns i två varianter. Därför finns många av dokumenten i två versioner, se upp så att du tittar på rätt dokument beroende på vilken variant av kursen du ska hålla i.

Innehållet är identiskt men upplägget ser lite olika ut. Den ena varianten är kursen en sammanhållen heldag för 12 deltagare med två kursledare och två skådespelare hela dagen. Den andra varianten består av 2 halvdagar efter varandra och kan ha upp till 24 deltagare. Första halvdagen är hela gruppen tillsammans och går igenom teori, samtalssituationer och samtalsmodell tillsammans med två kursledare. Andra dagen tränar deltagarna samtal med skådespelare och då delas gruppen i två delar, varav den ena går på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Varje sådan grupp delas sedan i två grupper som leds av en kursledare och en skådespelare.

Lycka till!