Manual för DNS 4 dagar för läkare          

 Den här kursen är utformad för att vara en fördjupande kommunikationskurs för specialisering inom palliativ vård. Kursen bygger på den etablerade 2-dagarskursen och innehåller förutom mer tid för träning även moment kring uthållighet och existentiella dimensioner i palliativ vård. Innehållet är utformat för att svara mot c-målen i socialstyrelsens målformuleringar.

Kursen har genomförts i två varianter, en med två kursledare och två skådespelare och en med tre kursledare och tre skådespelare.

Under fliken Kutrsupplägg finns därför tre körscheman: två varianter av upplägg för kurs med tre ledare & skådespelare och ett förslag på upplägg för två ledare & skådespelare. Oavsett vilken variant man ska göra kan det man få idéer från alla tre.

För samtalsträningen kan man även ha behållning av titta på dokumenten under fliken Kursupplägg för 2 dagars, där beskrivs de momenten mer i detalj.

Lycka till med kursen!